Uw eerste bezoek

Uw eerste bezoek

Neemt u bij uw eerste afspraak het volgende mee:

  • geldig legitimatiebewijs (i.v.m. BSN nummer)
  • zorgverzekeringspas
  • verwijskaart arts/ specialist (indien aanwezig)
  • de schoenen die u het meest draagt
  • eventueel sportschoenen

Verwijzing

Sinds augustus 2011 is podotherapie vrij toegankelijk geworden. Dit betekent dat er geen verwijzing meer verplicht is van een arts en/of specialist.

Vervolgbezoeken

Bij vervolgbezoeken vragen wij u ons op de hoogte te houden van eventuele veranderingen inzake adres (verhuizingen), verzekering (polisnummer), en andere belangrijke informatie.

Het burgerservicenummer (BSN) in de zorg

Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer. Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Ook uw zorgverlener gebruikt uw BSN. Voor goede gezondheidszorg is het belangrijk dat zorgverleners op een betrouwbare manier gegevens uitwisselen. Bij de eerste afspraak met een zorgverlener moet u daarom zichzelf kunnen legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Meer informatie: infoBSNzorg

Servicedesk van het informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD, op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 op telefoonnummer 0900-232 43 42 (€ 0,10 per minuut).

Deel dit

Voeten

Je loopt ermee, je staat erop, ze zorgen voor je evenwicht. Toch ziet bijna niemand ze staan: voeten. Pas als mensen voetklachten hebben, zijn ze zich bewust van het feit, dat deze ‘onderdanen’ een belangrijke functie vervullen in het dagelijks leven.

Lees meer over vergoedingen
Uw eerste bezoek
Uw eerste bezoek