Podointerventiewijzer

Podointerventiewijzer

Behandelmogelijkheden van podotherapeuten

Voorafgaand aan het toepassen van de interventies wordt er podotherapeutisch onderzoek gedaan. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen waaruit we een podotherapeutische diagnose opstellen en dan in overleg met de patiënt een behandelplan opstellen. Het podotherapeutisch onderzoek omvat standaard een anamnese, palpatie, functieonderzoek, ganganalyse en inspectie, maar ook aanvullend onderzoek met behulp van echografie of een statische en dynamische druk- en impulsmeting is mogelijk.

Deel dit

Voeten

Je loopt ermee, je staat erop, ze zorgen voor je evenwicht. Toch ziet bijna niemand ze staan: voeten. Pas als mensen voetklachten hebben, zijn ze zich bewust van het feit, dat deze ‘onderdanen’ een belangrijke functie vervullen in het dagelijks leven.

Lees meer over vergoedingen
Podointerventiewijzer
Podointerventiewijzer